Lliurament

El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d'on sortiran els productes cap a la destinació final, que serà l'adreça que el comprador estableixi. Cada cop que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.

Les despeses de transport seran a compte del comprador.

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a CIPSALUT, una vegada que es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant el vincle: "Les meves Comandes", a partir de l'emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l'IVA.

CIPSALUT demanarà als seus clients que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 24 i 72 hores de dies hàbils.

CIPSALUT informarà al client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament.

Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a CIPSALUT per correu electrònic a l'adreça que es trobarà, a la pàgina de PROMOCIPSA.