Política de Privacitat

Tota comunicació amb Cipsalut, S.L. per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest 'web site' o al seu 'e-mail', suposa el consentiment exprés per a que les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de Cipsalut, S.L. La finalitat dels fitxers és gestionar els serveis i promocionar els productes i serveis de la nostra empresa.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades conforme a lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l'interessat podrà exercir dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expresats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Aixó ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Cipsalut, S.L.
C/ Muntaner, 40
C.P. 08011 BARCELONA - ESPANYA

o bé al següent correu electrònic:
cipsa@cipsalut.es

Els espacis senyalats amb asterisc (*) tenen caràcter obligatori. La negativa a facilitar les dades sol.licitades impedirá el seu registre al sistema, sense conservar cap de les dades que hagués informat.